Rxnde Akozta – Hablando Claro ( Feat. Akapellah )

Rxnde Akozta – Hablando Claro ( Feat. Akapellah )
Produced by Drama▲Theme
 
 
 
 

Follow Me:

The Cypher Effect

Founded by JDS Films, The Cypher Effect (TCE) is an independent music network showcasing today's new Hip Hop artists.
The Cypher Effect
Follow Me: